Brussels Philharmonic | Brussels Philharmonic | Kazushi Ono,…

2.7 millions pour la Fondation Brussels Philharmonic

La fondation présentée comme une 'histoire extraordinaire' lors de l'événement du secteur culturel du ministre Sven Gatz.

De kaarten voor een ambitieuze toekomst liggen goed voor Brussels Philharmonic: een gerenommeerde chef-dirigent, internationale erkenning, innovatieve projecten, veel talent bij de (jonge) ploeg musici. Die echter vaak niet de middelen hebben om hun grote talent te koppelen aan een kwalitatief hoogwaardig (strijk)instrument dat hen tot nog betere prestaties kan brengen. En het is daar dat het orkest een opportuniteit zag om de beperkende factor – te dure strijkinstrumenten – om te vormen tot een uniek project: de Stichting Brussels Philharmonic

Een goede viool, altviool of cello kost al snel €50.000 tot €200.000 – hoge en haast onbereikbare bedragen voor een jonge muzikant, maar ook een investering in de toekomst zo blijkt. Want een strijkinstrument dat goed gekozen wordt, goed onderhouden en goed bespeeld, stijgt doorheen de jaren in waarde. Niet alleen een strijkinstrument dus, maar ook een beleggingsinstrument.

Eind 2013 werd daarom de Stichting Brussels Philharmonic gelanceerd. De Stichting is het resultaat van een unieke samenwerking tussen private bank Puilaetco Dewaay, advocatenkantoor Delboo Deknudt en Brussels Philharmonic, en brengt privé investeerders samen met hoogwaardige strijkinstrumenten rond het project Brussels Philharmonic. Sinds de start telt de Stichting intussen een 10-tal leden: niet alleen muziekliefhebbers, maar ook klassieke financiële investeerders. Samen hebben ze intussen 18 instrumenten aangekocht voor een totale waarde van meer dan 2 miljoen euro, die via de stichting aan de musici van Brussels Philharmonic ter beschikking gesteld worden.

De instrumenten worden zorgvuldig geselecteerd, bespeeld en onderhouden en zijn zo een veilige belegging voor de investeerder, terwijl het orkest zijn klank meer homogeen en merkbaar beter hoort worden, en jonge talenten in het orkest kan houden door hen een topinstrument ter beschikking te stellen. Een win-winsituatie voor beide partijen.

Le Brussels Philharmonic peut envisager l’avenir avec ambition : un chef d’orchestre renommé, une reconnaissance internationale, des projets innovants et une (jeune) équipe de musiciens très talentueux. Cependant, la plupart d’entre eux n’ont pas les moyens de s’offrir l’instrument (à corde) de haute qualité qui contribuera à la qualité de leurs performances. L’orchestre y a vu l’opportunité de transformer ce facteur limitatif (le prix très élevé des instruments à corde) en un projet unique : la Fondation Brussels Philharmonic.

Le prix d’un bon violon, alto ou violoncelle peut vite atteindre 50.000 € à 200.000 €. Pour un jeune musicien, ces montants sont considérables et pratiquement inaccessibles. Mais ces instruments sont aussi d’excellents investissements pour l’avenir. Car un instrument à corde bien choisi, bien entretenu et bien utilisé prend de la valeur au fil du temps. Il devient par conséquent un instrument de placement.

C’est dans cette optique qu’a été lancée la Fondation Brussels Philarmonic fin 2013. La Fondation résulte d’une collaboration unique entre la banque privée Puilaetco Dewaay, le cabinet d’avocats Delboo Deknudt et le Brussels Philharmonic. Elle fait le lien entre des investisseurs privés et des instruments à corde de haute qualité autour du projet Brussels Philharmonic. Depuis sa création, la Fondation compte une dizaine de membres : des passionnés de musique, mais aussi des investisseurs financiers classiques. Ensemble, ils ont acheté, pour une valeur totale de plus de 2 millions d’euros, 18 instruments mis à la disposition des musiciens du Brussels Philharmonic par l’intermédiaire de la Fondation..

Sélectionnés, utilisés et entretenus avec le plus grand soin, ces instruments constituent un placement sûr pour l’investisseur, et contribuent à optimiser et homogénéiser la sonorité de l’orchestre. De plus, le Brussels Philarmonic garde ainsi ses jeunes talents en mettant à leur disposition un instrument d’excellente facture. Les deux parties ont tout à y gagner.

Best Practice Sectormoment "Witboek aanvullende financiering cultuur”

De Stichting Brussels Philharmonic bewijst als creatieve en alternatieve manier van financieren dat cultuur en zakendoen hand in hand kunnen gaan. Dat vond ook minister van Cultuur Sven Gatz, die intendant Gunther Broucke uitnodigde om op 24 februari de stichting te presenteren in de workshop ‘Straffe verhalen’ tijdens het Sectormoment "Witboek aanvullende financiering cultuur”. Heel wat vertegenwoordigers uit de Vlaamse Culturele sector kwamen er samen om te vernemen welke initiatieven er al bestaan en om een Vlaams beleidskader voor cultureel ondernemerschap vorm te geven.

Om de aankoop van instrumenten te financieren werken orkesten onder meer via mecenaat of via 'vriendenclubs'. Wie in zo'n club stapt, heeft recht op tickets voor concerten of andere voordelen. Maar dat soort financiering gaat niet ver genoeg: zo'n club kan na vijf jaar één instrument kopen, terwijl wij er nu in geslaagd zijn op twee jaar tijd 18 instrumenten aan te kopen.”
Gunther Broucke, Intendant Brussels Philharmonic

Bonne pratique : événement sectoriel « Livre blanc du financement alternatif de la culture »

En proposant un mode de financement créatif et alternatif, la Fondation Brussels Philharmonic démontre qu’il est possible d’associer les affaires et la culture. C’est aussi l’avis de Sven Gatz, le ministre flamand de la culture, qui avait invité l’intendant Gunther Broucke à présenter la fondation dans le cadre de l’atelier ‘Histoires extraordinaires’ qui s’est tenu le 24 février dernier à l’occasion de l’événement sectoriel « Livre blanc du financement alternatif de la culture ». De nombreux représentants du secteur flamand de la culture étaient présents pour découvrir les initiatives existantes et contribuer à la définition d’un cadre politique flamand pour l’entreprenariat culturel.

Pour financer l’achat de leurs instruments, les orchestres ont notamment recours au mécénat ou aux ‘cercles d’amis’. Celui qui entre dans un tel cercle a droit à quelques concerts par an ou à d’autres avantages. Mais ce type de financement ne va pas assez loin : un club de ce genre peut acheter un instrument après 5 ans, alors que nous sommes déjà parvenus à acheter 18 instruments en deux ans.
Gunther Broucke, Intendant de Brussels Philharmonic
Strijkinstrumenten horen thuis in het rijtje van passion-investments, zoals oldtimers, horloges... en kunnen een mooie meerwaarde opleveren. Maar dan moeten ze met zorg gekozen, goed gebruikt en perfect onderhouden worden. Brussels Philharmonic heeft hiervoor de expertise in huis. Puilaetco Dewaay en Delboo Deknudt hebben de nodige knowhow op financieel en juridisch vlak. Dit soort samenwerking is uniek in de klassieke muzieksector, en we zijn blij te zien dat onze hoge verwachtingen uitgekomen zijn.
Kurt Van den Bossche, Senior Private Banker Puilaetco Dewaay
Les instruments à cordes, à l’instar des voitures anciennes ou des montres, sont des investissements passion, donc de bons investissements. Mais ils doivent être sélectionnés, utilisés et entretenus avec le plus grand soin. Des compétences dont dispose le Brussels Philharmonic. Quant à Puilaetco Dewaay et Delboo Deknudt, ils possèdent le savoir-faire nécessaire sur le plan financier et juridique. Ce type de collaboration est unique dans le secteur de la musique classique, nos attentes sont donc très élevées.
Kurt Van den Bossche, Senior Private Banker chez Puilaetco Dewaay