Brussels Philharmonic | Brussels Philharmonic | Kazushi Ono,…

Stéphane Denève prolonge son contrat

Le Brussels Philharmonic et Stéphane Denève se réjouissent de pouvoir reconduire cette union digne d’un conte de fées et de poursuivre le projet qui leur tient à cœur, à Bruxelles et ailleurs, jusqu’à la saison 2021/2022.

Brussels Philharmonic en muziekdirecteur Stéphane Denève hebben vandaag hun contract verlengd tot en met seizoen 2021/2022. Voortbouwend op het succes van de samenwerking – die begon met de aanstelling van Denève in 2015 – zetten dirigent en orkest verder in op het ambitieus artistiek traject, de internationalisering en CffOR, het project rond 21ste-eeuwse symfonische muziek.

Met ingang van seizoen 2019/2020 begint Stéphane Denève aan zijn tweede termijn als muziekdirecteur van Brussels Philharmonic. Het partnerschap heeft in de afgelopen jaren geleid tot verschillende hoogtepunten in de geschiedenis van het meer dan 80-jaar oude orkest. Onder leiding van Denève – afgelopen woensdag nog bekroond met de Klara voor Muziekpersoonlijkheid van het Jaar – zal het orkest verder inzetten op het aantrekken van solisten uit de wereldtop, de internationalisering in samenwerking met IMG Touring, en CffOR, het Centre for Future Orchestral Repertoire.

Le Brussels Philharmonic et son directeur musical Stéphane Denève viennent de reconduire aujourd’hui leur contrat jusqu’à la saison 2021/2022 incluse. Forts du succès de leur collaboration — qui avait débuté lors de la nomination de Denève à la tête de l’orchestre en 2015 —, le chef et l’orchestre entendent bien poursuivre leur ambitieux périple artistique, accroître leur présence sur la scène internationale et développer le CffOR, leur projet commun consacré à la musique symphonique du 21e siècle.

Stéphane Denève entamera, lors de la saison 2019/2020, son second mandat en tant que directeur musical du Brussels Philharmonic. Un partenariat grâce auquel l’orchestre a vécu, ces dernières années, quelques moments forts de son histoire et de ses 80 ans d’existence. Sous la direction de Denève — qui a reçu, pas plus tard que mercredi dernier, le prestigieux Klara de la Personnalité musicale de l’année —, l’orchestre se donne pour mission d’accueillir les meilleurs solistes à l’échelle mondiale, d’étendre son aura internationale en collaboration avec IMG Touring et de poursuivre le projet du CffOR (Centre for Future Orchestral Repertoire).

« Il rend au Brussels Philharmonic la fierté et la prestance que mérite cet orchestre, sur scène comme au-dehors, en Belgique comme à l’étranger » – Le jury des Klara 2018

Graag bedank ik alle musici en het hele team van Brussels Philharmonic voor drie inspirerende, innovatieve en hartverwarmende jaren sinds mijn aanstelling als hun muziekdirecteur. Het ambitieuze, progressieve parcours van onze organisatie, op briljante wijze geleid door Gunther Broucke, is voor mij onmiskenbaar. Daarom voelt het uitermate natuurlijk aan om mijn termijn te verlengen en zo ons muzikale avontuur samen voort te zetten. Ik geloof dat onze samenwerking – waarbij we een eigen geluid en spirit creëren dankzij het bijzondere karakter van deze stad en haar mensen, en de focus op 21ste-eeuwse repertoire middels CffOR – verder zal bijdragen aan het succes van ons eigentijds orkest. Ik ben laaiend enthousiast deel uit te maken van de spannende toekomst van Brussels Philharmonic
Stéphane Denève
Je voudrais en premier lieu remercier les musiciennes et musiciens ainsi que toute l'équipe administrative du Brussels Philharmonic pour ces trois premières années, aussi passionnantes qu'inspirantes, passées ensemble depuis que je suis devenu leur Directeur Musical en 2015. Cette institution, brillamment guidée par Gunther Broucke, est indéniablement dans une belle et ambitieuse trajectoire ascendante ! La décision de continuer ensemble notre aventure musicale m'apparaît donc extrêmement naturelle et évidente. Basée sur la volonté d'offrir un son et un esprit musical reflétant les valeurs particulièrement chaleureuses et innovantes de Bruxelles, la poursuite de notre collaboration permettra, je l'espère, d'atteindre de nouveaux publics séduits par la modernité conviviale de notre orchestre et, notamment grâce au CffOR (Center For Future Orchestral Repertoire), d'offrir un renouveau salutaire du répertoire symphonique du 21ème siècle. Le futur, comme le ciel et la joie, semblent sans limites au Brussels Philharmonic, et je suis infiniment heureux d'en faire partie !
Stéphane Denève

Gunther Broucke, intendant Brussels Philharmonic: “Brussels Philharmonic heeft met Stéphane Denève een opmerkelijk traject doorlopen. Met zijn creatieve energie en engagement heeft Stéphane orkest en publiek in Brussel voor zich weten te winnen, met als een van de hoogtepunten ons debuut op de Koningin Elisabethwedstrijd. De toekomst brengt tournees naar Azië, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, maar bovenal het voortzetten van onze gezamenlijk missie om het orkestrepertoire te verfrissen met 21ste-eeuwse muziek, en daarnaast het groot repertoire verder uit te bouwen. Met Stéphane hebben we een chef-dirigent van wereldklasse in huis, die vanuit zijn brede ervaring, netwerk en persoonlijkheid de passie en visie van het orkest versterkt. Samen zetten we verder in op het uitbouwen van het orkest van de toekomst.”

“le Brussels Philharmonic et son chef Stéphane Denève, réussirent leur entrée non seulement dans les annales du Concours mais dans le coeur du public” – La Libre (06.06.2017)

“Les 18 derniers mois ont vraiment été exceptionels : sortie d'un CD (Pour sortir au jour - Guillaume Connesson) qui a été couvert de prix et ensuite d'un second avec un programme de grand répertoire (Prokofiev), première participation au Concours Reine Elisabeth, tournées triomphales au Japon, en GrandBretagne et en Autriche. On peut dire que cette période nous a placés sur la carte des orchestres internationaux.” – Le Soir (21.12.2017)

Harold Clarkson, IMG Artists Senior Vice President & & Head of Global Touring: "Het is IMG Artists een groot genoegen de ontwikkeling van de internationale reputatie van Brussels Philharmonic te ondersteunen sinds de aanstelling van Stéphane Denève als muziekdirecteur. De tournees naar Japan en andere belangrijke Europese centra onder leiding van Denève, hebben van het orkest een gevestigde waarde binnen de internationale scene gemaakt, en wij kijken uit naar de voortzetting van onze samenwerking met een reeks ambitieuze touring projecten de komende seizoenen."

CffOR

Het Centre for Future Orchestral Repertoire bundelt informatie rond elk symfonisch werk dat sinds januari 2000 gecreëerd is door professionele ensembles van minstens 60 musici. De integratie van het CffORrepertoire in de programmatie van Denève en Brussels Philharmonic is intussen een feit: elk concert bevat minstens een werk geschreven na 2000. Tijdens de tweede termijn van Denève als muziekdirecteur zal de online database ook voor het publiek beschikbaar worden (www.cffor.com).

“Wie Denève kent, weet dat deze Franse dirigent sterk investeert in de muziek uit de 21ste eeuw. Hij ziet het als een plicht – zelfs als een evidentie – om hedendaags klassiek werk naast het grote bekende repertoire te plaatsen, in de hoop dat het na enkele decennia deel uitmaakt van de canon.” – De Morgen (24.11.17)

Brussels Philharmonic & Stéphane Denève 2015-2018

Stéphane Denève zei in 2014 na amper één concert met Brussels Philharmonic volmondig ja op het aanbod van intendant Gunther Broucke om het roer over te nemen van Michel Tabachnik. Sinds de aanstelling van de nieuwe muziekdirecteur in 2015, hebben Brussels Philharmonic en Denève een succes parcours afgelegd en loopt het partnerschap als een goed geoliede machine:

Stéphane Denève, muziekdirecteur van Brussels Philharmonic, is winnaar van De Klara voor Muziekpersoonlijkheid van het Jaar. Volgens de jury geeft Denève “Brussels Philharmonic opnieuw de trots en de uitstraling die dit orkest verdient, zowel op als naast het podium, in binnen- als in buitenland.” Stéphane Denève mocht de prijs in ontvangst nemen uit handen van Klara Nethoofd Chantal Pattyn in bijzijn van Minister van Cultuur Sven Gatz.

De Klara’s werden vanavond voor de achtste keer uitgereikt. Voor het eerst sloegen Klara en het Klarafestival de handen in elkaar. Samen met de deelnemende partners Bozar, Concertgebouw Brugge, deSingel en Flagey, geven zij met De Klara’s een blijk van waardering en erkenning aan al wie zich in 2017 in de klassieke muziek, jazz en wereldmuziek heeft laten opmerken.

Gunther Broucke, intendant Brussels Philharmonic: « Grâce à Stéphane Denève, le Brussels Philharmonic a effectué un parcours remarquable. Débordant d’énergie créative et très impliqué, Stéphane a conquis l’orchestre et le public bruxellois, en particulier lors de notre première participation au Concours Reine Élisabeth. Si l’avenir nous réserve des tournées en Asie, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne, il nous permettra avant tout de poursuivre notre mission commune qui consiste à renouveler le répertoire de l’ensemble en incluant des œuvres du 21e siècle, tout en continuant à étendre le répertoire déjà vaste. Stéphane est un chef d’orchestre de renommée internationale ; il nous apporte sa grande expérience, son réseau et sa personnalité pour renforcer la passion et la vision de l’orchestre. Ensemble, nous œuvrons à l’orchestre de l’avenir. »

« le Brussels Philharmonic et son chef Stéphane Denève, réussirent leur entrée non seulement dans les annales du Concours mais dans le coeur du public » – La Libre (06.06.2017)

« Les 18 derniers mois ont vraiment été exceptionels : sortie d'un CD (Pour sortir au jour - Guillaume Connesson) qui a été couvert de prix et ensuite d'un second avec un programme de grand répertoire (Prokofiev), première participation au Concours Reine Elisabeth, tournées triomphales au Japon, en Grand-Bretagne et en Autriche. On peut dire que cette période nous a placés sur la carte des orchestres internationaux. » – Le Soir (21.12.2017)

Harold Clarkson, IMG Artists Senior Vice President & & Head of Global Touring: « Pour IMG Artists, il est un honneur de pouvoir contribuer à la consolidation de la réputation internationale du Brussels Philharmonic depuis la nomination de Stéphane Denève au poste de directeur musical. Les tournées sous sa direction au Japon et dans de prestigieux centres en Europe ont élevé l’orchestre au rang de valeur sûre de la scène internationale. IMG se réjouit de poursuivre cette collaboration dans le cadre d’une série de projets ambitieux de touring au cours des prochaines saisons. »

CffOR

Le Centre for Future Orchestral Repertoire est une base de données consacrée aux œuvres symphoniques créées depuis janvier 2000 par des ensembles professionnels de moins de 60 musiciens. Le projet d’intégration du répertoire du CffOR au programme de Denève et du Brussels Philharmonique est aujourd’hui devenu réalité, puisque chacun de leur concert inclut désormais au moins une œuvre composée en l’an 2000 ou plus tard. Cette base de données en ligne deviendra accessible au grand public pendant le second mandat de Denève en tant que directeur musical. (www.cffor.com)

« Ceux qui connaissent Denève savent que ce chef d’orchestre français s’investit énormément dans la musique du 21e siècle. Il considère comme un devoir — et même comme une évidence — de confronter les œuvres classiques contemporaines aux œuvres des grands maîtres, dans l’espoir de les voir intégrer le répertoire d’ici quelques décennies. » – De Morgen (24.11.17)

Le Brussels Philharmonic & Stéphane Denève en 2015-2018

Stéphane Denève avait déclaré en 2014 qu’il lui avait suffi d’un seul concert aux côtés du Brussels Philharmonic pour accepter d’un « oui » retentissant l’offre de son intendant, Gunther Broucke, qui lui proposait la succession de Michel Tabachnik. Depuis la nomination du nouveau directeur musical en 2015, le Brussels Philharmonique et Denève ont signé un parcours exceptionnel et un partenariat dont tous les rouages sont parfaitement huilés .