Brussels Philharmonic | Brussels Philharmonic | Kazushi Ono,…

Première mondiale pour Songs for the Crossing

Nouvelle composition de compositeur belge Jeroen D'hoe pour plus de 100 musiciens inspirée des textes de nouveaux poèmes de Stefan Hertmans.

In het kader van de herdenkingen van de Groote Oorlog, schreef Belgisch componist Jeroen D’hoe in opdracht van Flagey een nieuw werk voor Brussels Philharmonic en het Vlaams Radio Koor. Op 15 december zal Songs for the Crossing (Liederen voor de Overtocht), geschreven op zes nieuwe gedichten van auteur Stefan Hertmans, in wereldpremière gebracht worden. Het werk wordt uitgevoerd door meer dan 100 muzikanten, en is tegelijk een herdenking van die Eerste Wereldoorlog én een stilstaan bij de strijd die nog dagelijks vele mensenlevens tekent.

In 2018 wordt het einde van de Groote Oorlog herdacht. Brussels Philharmonic, het Vlaams Radio Koor en Flagey blikken voor de gelegenheid terug met composities die herinneren aan de gruwelijkheden van weleer. Centraal staat de wereldpremière van Songs for the Crossing (Liederen voor de Overtocht) van componist Jeroen D’hoe, op tekst van auteur Stefan Hertmans. Deze liedcyclus, een opdrachtwerk van Flagey, is gezet op zes nieuwe gedichten van Hertmans. Twee daarvan beschrijven het lot van vluchtelingen aan de oevers van de Middellandse Zee, zoals we ze haast dagelijks te zien krijgen; vier andere gedichten zijn gebaseerd op scènes uit Oorlog en Terpentijn.

Les commémorations de la Grande Guerre ont servi de toile de fond pour le compositeur belge Jeroen D’hoe qui a composé, sur commande de Flagey, une œuvre inédite pour le Brussels Philharmonic et le Vlaams Radio Koor. Songs for the Crossing (Chansons pour la traversée) s’inspire de six nouveaux poèmes de l’écrivain Stefan Hertmans et sera présentée le 15 décembre en première mondiale. L’œuvre, qui sera exécutée par plus de 100 musiciens, se veut à la fois une commémoration de la Première Guerre mondiale et une réflexion sur les conflits qui, aujourd’hui encore, bouleversent tant de vies humaines.

2018 marquera le centenaire de la fin de la Grande Guerre. Le Brussels Philharmonic, le Vlaams Radio Koor et Flagey se pencheront, à cette occasion, sur des compositions qui illustrent ces terribles années. Au cœur de cette commémoration, la première mondiale de Songs for the Crossing (Chansons pour la traversée) du compositeur Jeroen D’hoe, sur un texte de Stefan Hertmans. Ce cycle de lieder, commandé par Flagey, trouve son inspiration dans six nouveaux poèmes de Hertmans. Deux de ces textes parlent du sort des migrants sur les rives de la Méditerranée, dont les médias nous dévoilent presque chaque jour les images. Les quatre autres poèmes s’inspirent de scènes de Guerre et Térébenthine.

Stefan heeft op basis van zijn boek Oorlog en Terpentijn vier gedichten geschreven waarin hij enkele oorlogsscènes tot leven brengt. Deze teksten vormden de basis voor vier liederen uit de compositie. Maar tijdens ons gesprek kwam ook de huidige migratieproblematiek ter sprake, een onderwerp dat zowel Stefan als ik graag wilden aansnijden. Zo kwamen we tot een tweeluik, waarin we de beruchte oversteek van de IJzer destijds koppelen aan de oversteek van de Middellandse Zee door vluchtelingen van vandaag. We wilden bewust geen ‘stoffige’ kroniek: dit werk is tegelijkertijd een herdenking én een actualisering
Jeroen D’hoe, componist
À partir de son livre, Stefan a écrit quatre poèmes dans lesquels il donne littéralement vie à quelques scènes de guerre. Ces textes ont constitué la base des quatre chants de la composition. Mais pendant nos échanges, nous avons aussi discuté de la problématique actuelle de la migration, un sujet que Stefan et moi-même voulions aborder. C’est ainsi que nous sommes arrivés à un diptyque où nous lions la fameuse traversée de l’Yser pendant la guerre et la traversée de la Méditerranée par les migrants aujourd’hui. Nous ne voulions pas faire une chronique “poussiéreuse” : cette œuvre est donc à la fois une commémoration et un thème d’actualité.
Jeroen D’hoe, compositeur

Met het nieuwe muziekwerk, geschreven voor een ensemble van meer dan 100 musici, streeft D’hoe naar een balans tussen toegankelijkheid en wrijving. “Net zoals je in het boek van Stefan door een zware veldslag moet, maar daarna weer even op adem kan komen”, aldus D’hoe.

Tolerantie en solidariteit

Met Songs for the Crossing willen Flagey, Brussels Philharmonic en het Vlaams Radio Koor aandacht vragen voor fundamentele waarden als tolerantie en solidariteit. Zij worden hierbij ondersteund door UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), dat zijn medewerking verleent aan dit unieke project en zorgt voor een breder kader rond vluchtelingen in België en daarbuiten op de première-avond: met informatie, een lezing, beelden en verhalen in de publieksruimte van Flagey, een heuse vluchtelingentent en een imposante projectie op Flagey.

Songs for the Crossing ging op 15 december in wereldpremière in Flagey.

Dans cette composition inédite écrite pour un ensemble de plus de 100 musiciens, D’hoe cherche l’équilibre entre accessibilité et friction. « Tout comme on reprend progressivement son souffle après avoir plongé, via le livre de Stefan, dans l’horreur des champs de bataille », précise D’hoe.

Tolérance et solidarité

Dans Songs for the Crossing, Flagey, le Brussels Philharmonic et le Vlaams Radio Koor nous interpellent sur nos valeurs fondamentales – dont la tolérance et la solidarité. L’initiative bénéficie du soutien du HCR (Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés) qui, en collaborant à ce projet, l’inscrit dans le contexte plus large des réfugiés en Belgique. Une problématique qui sera d’ailleurs largement à l’honneur de cette première avec informations, conférence, photos et histoires dans l’espace public de Flagey, de même qu’une authentique tente de réfugiés et une imposante projection sur Flagey.

Songs for the Crossing sera présenté en première mondiale le 15 décembre à Flagey.