Brussels Philharmonic | Brussels Philharmonic | Kazushi Ono,…

geannuleerd: Die sieben Todsünden

Brussel
Flagey

concert geannuleerdDe recente evoluties en beslissingen van de overheden met als doel de verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk in te perken, noodzaken Brussels Philharmonic vzw om alle activiteiten met onmiddellijke ingang op te schorten tot en m ...

[lees meer]

€31
James MacMillan • Seven Last Words from the Cross
Kurt Weill • Die sieben Todsünden