Brussels Philharmonic | Brussels Philharmonic | Kazushi Ono,…

geannuleerd: Ontdek Brussel: Usquare

geannuleerdDe recente evoluties en beslissingen van de overheden met als doel de verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk in te perken, noodzaken Brussels Philharmonic vzw om alle activiteiten met onmiddellijke ingang op te schorten tot en met 9 apr ...

[lees meer]
€16
toelichting
15:00 - 18:00 uur • Wandeling: Usquare (Korei, NL & FR)
20:15 - 22:30 uur • Concert Berlioz: symphonie fantastique