Brussels Philharmonic | Brussels Philharmonic | Kazushi Ono,…

Programmatoelichting

Talrijk zijn de muziekstukken die intussen ter nagedachtenis van die gruwelijke oorlog het licht zagen. Jeroen D’hoe liet zich in 2017 inspireren door teksten van auteur Stefan Hertmans, met de vluchtelingen van toen en nu voor ogen. Ook Nicolas De Cock bracht een hulde aan de strijdlustige soldaten en hun geliefden in zijn koorwerk In Flanders Fields, op de intussen legendarische woorden van legerarts John McCrae. Ze dragen, naast zalvende klanken, een hoopvolle boodschap uit voor de toekomst.