Brussels Philharmonic | Julien Libeer, piano

Julien Libeer, piano

Julien Libeer 2019 Green Room Athos Burez 4

"Een musicus van de hoogste rangen. Zijn meesterschap van de muzikale verhandeling, schitterende sonoriteit, constante alertheid, alsook zijn oneindige talent om klank te vormen zijn simpelweg buitengewoon." Deze beschrijving in Crescendo Magazine is slechts één van de vele lofzangen over deze opmerkelijke musicus.