Brussels Philharmonic | ReMuA

ReMuA

culturele bemiddeling

ReMuA maakt projecten met als doel kinderen maar ook volwassenen te sensibiliseren voor muziek, en dan vooral voor klassieke muziek.

Opgericht door Sarah Goldfarb en Nick Hayes in 2009, is ReMuA ontstaan uit de wens om muzikanten op te leiden om in scholen te werken rond culturele bemiddeling voor kinderen. Al snel werden ook workshops georganiseerd voor scholen en kinderen in kwetsbare milieus.

Intussen is het aanbod erg divers: koren voor kinderen en volwassenen, mini-orkesten, inleidende muziek-, dans- en percussieworkshops en talrijke cursussen staan nu op het menu! Tegelijkertijd neemt ook het aantal projecten in de scholen toe.

[meer over ReMuA]