Brussels Philharmonic | in memoriam: Alfons De Vries

in memoriam: Alfons De Vries

Met grote verslagenheid vernemen we het overlijden van onze oud-collega Alfons De Vries, voormalig regisseur van Brussels Philharmonic en het Vlaams Radiokoor.

Fons was jarenlang de gewaardeerde regisseur van het orkest - eerst nog binnen de openbare omroep, maar ook na de verzelfstandiging van de ensembles bleef Fons de stille drijvende kracht in het productieteam: aanvankelijk bij het orkest, maar later wijdde hij zich volledig aan het Radiokoor. Zijn inzet en toewijding was van onschatbare waarde tijdens die belangrijke beginjaren, en hij zorgde zo mee voor de stevige basis waarop het huidige Vlaams Radiokoor gebouwd werd.

Een harde werker en gewaardeerde collega, een rots in de branding en een hart van goud: we misten 'onze Fons' al na zijn pensioen in 2012 en nemen nu voorgoed afscheid.

We koesteren de mooie herinneringen, en wensen zijn familie en vrienden sterkte bij dit verlies.

Rust zacht Fons