Brussels Philharmonic | 2018-2019: New season!

2018-2019: New season!

Today Brussels Philharmonic is presenting its 2018-19 season. A new season in which the orchestra, 20 years after its independence, demonstrates that it is a strong ensemble that sets great store by versatility, innovative creativity and virtuosity. These qualities find expression in a season with a clear focus on an extensive and ever deeper presence at its Brussels home base, along with an intensive collaboration with the Concertgebouw Brugge.

Onder leiding van muziekdirecteur Stéphane Denève zal het orkest een seizoen brengen vol wereldsterren, groot symfonisch repertoire en 21ste-eeuwse muziek. Met als hoogtepunt het debuut van Brussels Philharmonic in het legendarische Carnegie Hall in New York. Op het menu staat een signatuur programma: 21ste-eeuwse muziek (Guillaume Connesson), concerti met een topsolist (violist Nikolaj Znaider) en werk van de grote Franse en Russische meesters (Roussel, Ravel, Prokofiev).

Brussels Philharmonic in Brussel…. en Brugge!

Brussels Philharmonic en Flagey zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De voorganger van het orkest mocht in de historische studio’s van Flagey grote namen ontvangen zoals Bartók, Milhaud, Prokofiev en Stravinsky. Toen al droeg het orkest muziek van de eigen tijd hoog in het vaandel, en bracht het een diverse programmatie op het podium én de radio. En dat doet het orkest vandaag de dag nog steeds, met een zeer gevarieerd aanbod, een duidelijke keuze om 21ste-eeuwse muziek te brengen, en wereldsterren die graag naar het orkest én Brussel komen.

Samen met Flagey wil Brussels Philharmonic ook een motor zijn om de levendige buurt rondom het gebouw meer in de kijker te zetten. De uitgebreide omkadering rond concerten nodigt iedereen uit om niet alleen van Brussels Philharmonic, maar ook van Brussel te komen genieten!

Nieuw volgend seizoen is een intensieve samenwerking met Concertgebouw Brugge. Dit internationaal muziek- en kunstencentrum zet in op creatie, creativiteit en interactie met kunstenaars, en wil zo een verscheiden publiek raken, betrekken en helpen ontdekken. Een duidelijk gemeenschappelijk streven met Brussels Philharmonic, dat doorheen 2018-19 maar liefst 10 concertavonden te horen zal zijn op het Brugse podium.

Ontdek alle concerten in Brugge

Under the baton of its music director, Stéphane Denève, the orchestra will embark on a season filled with international stars, the great symphonic repertoire and 21st-century music. Its high point will be the debut performance of the Brussels Philharmonic at the renowned Carnegie Hall in New York. On the menu, one of the orchestra’s truly signature programmes: 21st-century music (Guillaume Connesson), concertos with a top soloist (violinist Nikolaj Znaider) and works by the great French and Russian masters (Roussel, Ravel, Prokofiev).

Al vele jaren is Brussels Philharmonic een graag geziene gast in ons huis. Klassieke programma’s worden vlot afgewisseld met projecten die bij onze thematische programmering aansluiten. Ik kijk uit naar The Planets van Gustav Holst met NASA-beelden, in het kader van ons kosmisch seizoen, en verheug me op de samenwerking van het orkest met heel wat topsolisten zoals Martin Helmchen, die onze nieuwe Steinway zal inwijden!”
Jeroen Vanacker, artistiek directeur Concertgebouw Brugge

Brussels Philharmonic in Brussels…. and Bruges!

The Brussels Philharmonic and Flagey are inextricably linked to each other. The orchestra’s predecessor had an illustrious history of welcoming big names such as Bartók, Milhaud, Prokofiev and Stravinsky to the historic studios in Flagey. Even back then, the orchestra gave pride of place to contemporary music and brought a diverse programme to both the stage and to radio. That is something the orchestra continues to do today, with a highly varied range, and a clear option for 21st-century music, performed with international stars who are pleased to come and perform with the orchestra and in Brussels.

Together with Flagey, the Brussels Philharmonic also seeks to be the engine to promote the lively neighbourhood around the building. The extended activities around the concerts invite everyone to come and enjoy not only the Brussels Philharmonic, but also all what Brussels has to offer!

A new feature of the coming season is an intensive collaboration with the Concertgebouw Brugge. This international music and arts centre is devoted to creation, creativity and interaction with artists, seeking to reach a diverse public and encourage them to come and discover the venue and become involved. This explicit joint initiative with the Brussels Philharmonic comprises no fewer than 10 evening concerts by the orchestra in the Bruges concert hall.

Discover all concerts in Bruges

Onmiskenbare stempel van Stéphane Denève

Eerder dit jaar tekende Stéphane Denève bij voor zijn tweede termijn als muziekdirecteur van Brussels Philharmonic. Het succesvolle partnerschap tussen dirigent en orkest wordt gekenmerkt door een ambitieus artistiek project, ondersteund door solisten uit de wereldtop (komend seizoen onder meer Leonidas Kavakos en Nikolai Lugansky) en met een duidelijke focus op 21ste-eeuwse muziek (het repertoire van CffOR, het Centre for Future Orchestral Repertoire). De stempel van Denève is doorheen het nieuwe seizoen onmiskenbaar, en wordt in 2018-19 vormgegeven door twee leidraden: poëzie en kosmos.

Ontdek alle concerten met Stéphane Denève

For many years now, the Brussels Philharmonic has been a welcome guest in our house. Classic programmes alternate succession with projects that fit with our thematic programming. I look forward to The Planets by Gustav Holst, and working with many top soloists such as Martin Helmchen, who will inaugurate our new Steinway concert grand.
Jeroen Vanacker, artistic director Concertgebouw Brugge
Doorheen het seizoen brengen wij tal van werken geïnspireerd door de kosmos: Solar Storm van Waksman, Le Roi des étoiles van Stravinsky, The Planets van Holst, Star Wars van Williams, de Nocturne van Moussa... Maar ook een schare aan muziek geïnspireerd door poëzie: Le poème de l'extase van Scriabin, Poème van Chausson, symfonische gedichten van Strauss, L’Apprenti sorcier van Dukas, The Age of Anxiety van Bernstein, om er maar enkele te noemen... Een dialoog tussen de betekenis van klanken en de muzikale zin van woorden, als een prachtig liefdesverhaal tussen woord en muziek
Stéphane Denève, muziekdirecteur Brussels Philharmonic

Unmistakable stamp of Stéphane Denève

Earlier this year, Stéphane Denève signed a contract for his second term as music director of the Brussels Philharmonic. The successful partnership between the conductor and the orchestra has been marked by an ambitious artistic project, supported by top international soloists (next season these will include Leonidas Kavakos and Nikolai Lugansky) and with an explicit focus on 21st-century music (the Centre for Future Orchestral Repertoire, or CffOR). Denève’s stamp is unmistakable on the new season’s repertoire, which in 2018-19 will be shaped by two main themes: poetry and the cosmos.

Discover all concerts with Stéphane Denève

Throughout this season you will discover many pieces of music inspired by the Cosmos: Solar Storm by Waksman, The King of the Stars by Stravinsky, The Planets by Holst, Star Wars by Williams, the Nocturne by Moussa... But also, a myriad of works inspired by poetry: Le poème de l'extase by Scriabin, the Poème of Chausson, several Symphonic 'Tone Poems' by Strauss Dukas's The Sorcerer's Apprentice, The Age of Anxiety by Bernstein among others... A dialogue between the meaning of the sounds and the musical sense of the words, like a mysterious love story between music and lyrics.
Stéphane Denève, Music Director Brussels Philharmonic