Brussels Philharmonic | Stéphane Denève extends contract

Stéphane Denève extends contract

The Brussels Philharmonic and Music Director Stéphane Denève have today extended their contract to the end of the 2021/2022 season. Building further on the success of their collaboration – which began with the appointment of Denève in 2015 – the conductor and orchestra will continue their ambitious artistic venture, their internationalization, and CffOR, the project on 21st-century symphonic music.

Brussels Philharmonic en muziekdirecteur Stéphane Denève hebben vandaag hun contract verlengd tot en met seizoen 2021/2022. Voortbouwend op het succes van de samenwerking – die begon met de aanstelling van Denève in 2015 – zetten dirigent en orkest verder in op het ambitieus artistiek traject, de internationalisering en CffOR, het project rond 21ste-eeuwse symfonische muziek.

Met ingang van seizoen 2019/2020 begint Stéphane Denève aan zijn tweede termijn als muziekdirecteur van Brussels Philharmonic. Het partnerschap heeft in de afgelopen jaren geleid tot verschillende hoogtepunten in de geschiedenis van het meer dan 80-jaar oude orkest. Onder leiding van Denève – afgelopen woensdag nog bekroond met de Klara voor Muziekpersoonlijkheid van het Jaar – zal het orkest verder inzetten op het aantrekken van solisten uit de wereldtop, de internationalisering in samenwerking met IMG Touring, en CffOR, het Centre for Future Orchestral Repertoire.

With the start of the 2019/2020 season, Stéphane Denève will enter his second term as Music Director of the Brussels Philharmonic. The partnership has in recent years yielded various high points in the history of the more than 80-year-old orchestra. Under the baton of Denève – who just last Wednesday was presented the Klara Classical Music Award for Music Personality of the Year – will continue to commit the orchestra to attracting top international soloists, to internationalization, in collaboration with IMG Touring, and to the Centre for Future Orchestral Repertoire (CffOR) project.

“He has once again given the Brussels Philharmonic the pride and renown that the orchestra deserves, both on and beside the podium, domestically and abroad” – Klara Awards Jury 2018

Graag bedank ik alle musici en het hele team van Brussels Philharmonic voor drie inspirerende, innovatieve en hartverwarmende jaren sinds mijn aanstelling als hun muziekdirecteur. Het ambitieuze, progressieve parcours van onze organisatie, op briljante wijze geleid door Gunther Broucke, is voor mij onmiskenbaar. Daarom voelt het uitermate natuurlijk aan om mijn termijn te verlengen en zo ons muzikale avontuur samen voort te zetten. Ik geloof dat onze samenwerking – waarbij we een eigen geluid en spirit creëren dankzij het bijzondere karakter van deze stad en haar mensen, en de focus op 21ste-eeuwse repertoire middels CffOR – verder zal bijdragen aan het succes van ons eigentijds orkest. Ik ben laaiend enthousiast deel uit te maken van de spannende toekomst van Brussels Philharmonic
Stéphane Denève
I would like to thank all the musicians and the administrative team of the Brussels Philharmonic for three inspiring, innovative and warm-hearted years so far since I became their Music Director in 2015. I feel that our whole institution, led so brilliantly by Gunther Broucke, is on an ambitious upward journey, and therefore it feels extremely natural to me to extend my tenure and continue our musical adventure together. I believe that our partnership, creating a distinctive sound and spirit thanks to the special qualities of this city and its people, and the focus on 21st-century repertoire through our CffOR initiative, will lead to the ever greater success of our very modern orchestra. I am thrilled to be a part of the Brussels Philharmonic’s exciting future!
Stéphane Denève

Gunther Broucke, intendant Brussels Philharmonic: “Brussels Philharmonic heeft met Stéphane Denève een opmerkelijk traject doorlopen. Met zijn creatieve energie en engagement heeft Stéphane orkest en publiek in Brussel voor zich weten te winnen, met als een van de hoogtepunten ons debuut op de Koningin Elisabethwedstrijd. De toekomst brengt tournees naar Azië, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, maar bovenal het voortzetten van onze gezamenlijk missie om het orkestrepertoire te verfrissen met 21ste-eeuwse muziek, en daarnaast het groot repertoire verder uit te bouwen. Met Stéphane hebben we een chef-dirigent van wereldklasse in huis, die vanuit zijn brede ervaring, netwerk en persoonlijkheid de passie en visie van het orkest versterkt. Samen zetten we verder in op het uitbouwen van het orkest van de toekomst.”

“le Brussels Philharmonic et son chef Stéphane Denève, réussirent leur entrée non seulement dans les annales du Concours mais dans le coeur du public” – La Libre (06.06.2017)

“Les 18 derniers mois ont vraiment été exceptionels : sortie d'un CD (Pour sortir au jour - Guillaume Connesson) qui a été couvert de prix et ensuite d'un second avec un programme de grand répertoire (Prokofiev), première participation au Concours Reine Elisabeth, tournées triomphales au Japon, en GrandBretagne et en Autriche. On peut dire que cette période nous a placés sur la carte des orchestres internationaux.” – Le Soir (21.12.2017)

Harold Clarkson, IMG Artists Senior Vice President & & Head of Global Touring: "Het is IMG Artists een groot genoegen de ontwikkeling van de internationale reputatie van Brussels Philharmonic te ondersteunen sinds de aanstelling van Stéphane Denève als muziekdirecteur. De tournees naar Japan en andere belangrijke Europese centra onder leiding van Denève, hebben van het orkest een gevestigde waarde binnen de internationale scene gemaakt, en wij kijken uit naar de voortzetting van onze samenwerking met een reeks ambitieuze touring projecten de komende seizoenen."

CffOR

Het Centre for Future Orchestral Repertoire bundelt informatie rond elk symfonisch werk dat sinds januari 2000 gecreëerd is door professionele ensembles van minstens 60 musici. De integratie van het CffORrepertoire in de programmatie van Denève en Brussels Philharmonic is intussen een feit: elk concert bevat minstens een werk geschreven na 2000. Tijdens de tweede termijn van Denève als muziekdirecteur zal de online database ook voor het publiek beschikbaar worden (www.cffor.com).

“Wie Denève kent, weet dat deze Franse dirigent sterk investeert in de muziek uit de 21ste eeuw. Hij ziet het als een plicht – zelfs als een evidentie – om hedendaags klassiek werk naast het grote bekende repertoire te plaatsen, in de hoop dat het na enkele decennia deel uitmaakt van de canon.” – De Morgen (24.11.17)

Brussels Philharmonic & Stéphane Denève 2015-2018

Stéphane Denève zei in 2014 na amper één concert met Brussels Philharmonic volmondig ja op het aanbod van intendant Gunther Broucke om het roer over te nemen van Michel Tabachnik. Sinds de aanstelling van de nieuwe muziekdirecteur in 2015, hebben Brussels Philharmonic en Denève een succes parcours afgelegd en loopt het partnerschap als een goed geoliede machine:

Stéphane Denève, muziekdirecteur van Brussels Philharmonic, is winnaar van De Klara voor Muziekpersoonlijkheid van het Jaar. Volgens de jury geeft Denève “Brussels Philharmonic opnieuw de trots en de uitstraling die dit orkest verdient, zowel op als naast het podium, in binnen- als in buitenland.” Stéphane Denève mocht de prijs in ontvangst nemen uit handen van Klara Nethoofd Chantal Pattyn in bijzijn van Minister van Cultuur Sven Gatz.

De Klara’s werden vanavond voor de achtste keer uitgereikt. Voor het eerst sloegen Klara en het Klarafestival de handen in elkaar. Samen met de deelnemende partners Bozar, Concertgebouw Brugge, deSingel en Flagey, geven zij met De Klara’s een blijk van waardering en erkenning aan al wie zich in 2017 in de klassieke muziek, jazz en wereldmuziek heeft laten opmerken.

Gunther Broucke, intendant Brussels Philharmonic: “Together with Stéphane Denève, the Brussels Philharmonic has embarked on a remarkable journey. With his creative energy and engagement, Stéphane has won over the orchestra and our audience alike, with one of the many highlights being our debut at the Queen Elisabeth Competition in 2017. The future holds tours to Asia, the United States, the United Kingdom and Germany, but most importantly the continuation of our joint mission to refresh the orchestral repertoire with 21st century music, at the same time as we celebrate the great works of the past.. In Stéphane we have a world class Music Director, who enhances the orchestra’s passion and vision with his broad experience, network and personality. Together we will continue to focus on building an orchestra for the future.”

“The Brussels Philharmonic and its conductor Stéphane Denève have succeeded not only in entering the annals of the Competition but in winning over the hearts of the audience” – La Libre (06.06.2017)

“The last 18 months have been truly exceptional: the issuing of a CD (Pour sortir au jour by Guillaume Connesson) that was showered with prizes, and then a second CD with a programme drawn from the great symphonic repertoire (Prokofiev), the orchestra’s first participation in the Queen Elisabeth Competition, and triumphant tours in Japan, Great Britain and Austria. One could say that this period has put us on the map of international orchestras.” – Le Soir (21.12.2017)

Harold Clarkson, IMG Artists Senior Vice President & & Head of Global Touring: "IMG Artists has taken great pleasure in assisting with the development of the Brussels Philharmonic's international reputation since Stéphane Denève began his tenure as Music Director. Tours to Japan and major European centres under his leadership have firmly established the orchestra on the international scene, and we look forward to continuing our collaboration with a series of ambitious touring projects in the coming seasons.”

CffOR

The Centre for Future Orchestral Repertoire compiles information on each symphonic work premièred since January 2000 by professional ensembles of at least 60 musicians. The incorporation of the CffOR repertoire into the programming by Denève and the Brussels Philharmonic is now a reality: every concert comprises at least one work written since 2000. During Denève’s second term as music director, the online database will also be made available to the public (www.cffor.com).

“Everyone who knows Denève knows that this French conductor invests heavily in 21st-century music. He sees it as an obligation – one that seems to him self-evident – to place contemporary classical works alongside the great and familiar repertoire, in the hope that within a few decades they will be part of the canon.” – De Morgen (24.11.17)

Brussels Philharmonic & Stéphane Denève 2015-2018

In 2014, after just one concert with the Brussels Phiharmonic, Stéphane Denève said a wholehearted yes to the offer made by Gunther Broucke to take over the helm from Michel Tabachnik. Since he took over as the new Music Director in 2015, the Brussels Philharmonic and Denève have achieved great success and the partnership is running like a well-oiled machine

Stéphane Denève, Music Director of the Brussels Philharmonic has been awarded the Klara Classical Music Award for Music Personality of the Year. According to the jury, Denève brings back to the orchestra "the pride and appearance that it deserves, both on and off stage, at home and abroad". Stéphane Denève received the award from Klara Net Manager Chantal Pattyn and Minister of Culture Sven Gatz.

The Klaras were awarded tonight for the eighth time. It was the first time Klara and the Klara Festival joined forces. Together with participating partners Bozar, Concertgebouw Brugge, deSingel and Flagey, they wish to provide recognition and acclaim to artists who have excelled in 2017 in the world of classical music, jazz and world music