Brussels Philharmonic | World premiere Songs for the Crossing

World premiere Songs for the Crossing

New work by Belgian composer Jeroen D'hoe for more than 100 musicians – choir & orchestra – set on six poems by author Stefan Hertmans.

In het kader van de herdenkingen van de Groote Oorlog, schreef Belgisch componist Jeroen D’hoe in opdracht van Flagey een nieuw werk voor Brussels Philharmonic en het Vlaams Radio Koor. Op 15 december zal Songs for the Crossing (Liederen voor de Overtocht), geschreven op zes nieuwe gedichten van auteur Stefan Hertmans, in wereldpremière gebracht worden. Het werk wordt uitgevoerd door meer dan 100 muzikanten, en is tegelijk een herdenking van die Eerste Wereldoorlog én een stilstaan bij de strijd die nog dagelijks vele mensenlevens tekent.

In 2018 wordt het einde van de Groote Oorlog herdacht. Brussels Philharmonic, het Vlaams Radio Koor en Flagey blikken voor de gelegenheid terug met composities die herinneren aan de gruwelijkheden van weleer. Centraal staat de wereldpremière van Songs for the Crossing (Liederen voor de Overtocht) van componist Jeroen D’hoe, op tekst van auteur Stefan Hertmans. Deze liedcyclus, een opdrachtwerk van Flagey, is gezet op zes nieuwe gedichten van Hertmans. Twee daarvan beschrijven het lot van vluchtelingen aan de oevers van de Middellandse Zee, zoals we ze haast dagelijks te zien krijgen; vier andere gedichten zijn gebaseerd op scènes uit Oorlog en Terpentijn.

In context of the commemoration of World War I, composer Jeroen D’Hoe wrote a new work for Brussels Philharmonic and the Flemish Radio Choir, commissioned by Flagey: Songs for the Crossing, music composed on six new poems written by Stefan Hertmans. More than 100 musicians gather on stage to perform this song cycle which commemorates the past events of World War I, and at the same time reflects on our present society in which similar struggles affect numerous people on a daily base. The world premiere takes place on the 15th of December.

2018 stands for the commemoration of the ending World War I. Brussels Philharmonic, the Flemish Radio Choir and Flagey look back on the horrors of the past through several compositions. Centerpiece is Songs for the Crossing, a work commissioned by Flagey and composed by Jeroen D’Hoe who based himself for his work on poetry by Stefan Hertmans. For this song cycle, Hertmans wrote six new poems: two mark the faith of refugees who try to cross over the Mediterranean Sea – a current topic in our everyday society. The remaining four, Hertmans derived from scenes from his bestseller War and Turpentine.

Stefan heeft op basis van zijn boek Oorlog en Terpentijn vier gedichten geschreven waarin hij enkele oorlogsscènes tot leven brengt. Deze teksten vormden de basis voor vier liederen uit de compositie. Maar tijdens ons gesprek kwam ook de huidige migratieproblematiek ter sprake, een onderwerp dat zowel Stefan als ik graag wilden aansnijden. Zo kwamen we tot een tweeluik, waarin we de beruchte oversteek van de IJzer destijds koppelen aan de oversteek van de Middellandse Zee door vluchtelingen van vandaag. We wilden bewust geen ‘stoffige’ kroniek: dit werk is tegelijkertijd een herdenking én een actualisering
Jeroen D’hoe, componist
Stefan wrote four poems based on his book, in which he brings to life a few of the scenes of war. The texts formed the basis for four songs within the composition. But during our conversation, the current migrant problem also came up, a subject that both Stefan and I wanted to address. So we came up with a diptych, in which we linked the famous crossing of the Yser River during World War I to the crossing of the Mediterranean by refugees in our own era. We were consciously trying to avoid a ‘stuffy’ chronicle: this work is both a commemoration and an updating.
Jeroen D’hoe, composer

Met het nieuwe muziekwerk, geschreven voor een ensemble van meer dan 100 musici, streeft D’hoe naar een balans tussen toegankelijkheid en wrijving. “Net zoals je in het boek van Stefan door een zware veldslag moet, maar daarna weer even op adem kan komen”, aldus D’hoe.

Tolerantie en solidariteit

Met Songs for the Crossing willen Flagey, Brussels Philharmonic en het Vlaams Radio Koor aandacht vragen voor fundamentele waarden als tolerantie en solidariteit. Zij worden hierbij ondersteund door UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), dat zijn medewerking verleent aan dit unieke project en zorgt voor een breder kader rond vluchtelingen in België en daarbuiten op de première-avond: met informatie, een lezing, beelden en verhalen in de publieksruimte van Flagey, een heuse vluchtelingentent en een imposante projectie op Flagey.

Songs for the Crossing ging op 15 december in wereldpremière in Flagey.

Orchestrated for an ensemble consisting of more than 100 musicians, Jeroen D’Hoe pleas for a balance between accessibility and friction. “Just as in Stefan’s book, you have to cross a blackened battlefield, but then you have a chance to come up for breath again.”

Tolerance and solidarity

With Songs for the Crossing, Flagey, Brussels Philharmonic and the Flemish Radio Choir call for attention to fundamental values such as tolerance and solidarity. They are supported by the UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), who lend their cooperation to this unique project by giving it a broader context of refugees in Belgium and beyond: on the concert night they provide information, a lecture, a real-life refugee tent and an impressive projection on the Flagey building.

The world premiere of Songs for the Crossing takes place on the 15th of December in Flagey.