Brussels Philharmonic | Gil Shaham, viool

Gil Shaham, viool